Ofte stilte spørsmål (FAQ) Netaxept:

 

 

Jeg har inngått avtale om Netaxept betalingsløsning med Nets. Hva skal til for at den skal fungere?

Skal du tilby kortbetaling, må avtale med kortinnløser være klar. Kortinnløser foretar en kredittvurdering, og behandlingstiden på søknaden er på 2-3 uker. Innløser krever en ferdig hjemmeside eller testside som oppfyller regelverket til kortselskapene og forbrukermyndighetene. Du kan lese mer om reglene på Forbrukerombudets sider. For å kunne tilby BankAxess må du inngå avtale med din bank.

 

Hva er avtalevilkårene for Netaxept?

Må jeg utføre akseptansetest?

Det er frivillig å utføre akseptansetest som en kvalitetssikring av din integrasjon mot Netaxept. Tid for akspetansetest bestilles via Netaxept Admin under "Hjelp og verktøy". Velg arkfanen "Akseptansetest" og velg deretter "Signup". Testen gjennomføres deretter over telefon og tar ca. 30 minutter. Er din løsning levert via en av våre partnere, er det ikke nødvendig å utføre akseptansetest.  Her finner du oversikt over våre partnere.

Jeg har glemt brukernavnet eller innloggingspassord for Netaxept Admin.

Brukernavnet er samme som ditt sekssifrede brukerstedsnummer. Passordet fikk du tilsendt som SMS ved oppstart. Har du glemt noen av disse, må du kontakte kundeservice på tlf  815 00 545 eller e-post til ecommerce-no@nets.eu

 

Kontoen min er sperret, hvordan får jeg åpnet denne?

Kontoen din sperres etter 5 mislykkede forsøk på innlogging. Kontakt kundeservice på tlf  815 00 545 eller e-post til ecommerce-no@nets.eu.

 

Når får jeg oppgjør for salgene mine?

Oppgjøret for salgene i din nettbutikk kommer fra din kortinnløser eller fra bank dersom det er benyttet BankAxess. Det mest vanlige er å få oppgjør ukentlig fra kortinnløser, og daglig fra bank (BankAxess). Ta kontakt med din kortinnløser eller bank dersom du har spørsmål om oppgjør.

 

Jeg har kreditert en betaling, men kunden har ikke fått pengene sine ennå. Når vil krediteringen være gjennomført?

Krediteringer utbetales etter omtrent samme rutiner som for vanlig oppgjør, altså med noen dagers forsinkelse. Dersom det har gått mange dager, bør du kontakte din kortinnløser og høre med dem når utbetalingen foretas.

 

Hva gjør jeg hvis jeg mistenker svindel i min nettbutikk?

Ta kontakt med din kortinnløser. De vil bistå med å undersøke saken. Brukerstedet må selv politianmelde saken. Nets bistår politiet om nødvendig.

 

Hvorfor kan jeg ikke se hele kortnummeret på ordrene i min nettbutikk?

Av sikkerhetsgrunner vises ikke hele kortnummeret. Som brukersted har du kun mulighet til å se de 6 første og 4 siste siffer.

 

Hva er forskjellen mellom innloggingspassord og token?

Token er en fast kode som sendes med som parameter i kallene fra din nettbutikk til Netaxept for å autentisere nettbutikken. Når Nets setter nettbutikken din i produksjon, er token og innlogginspassordet ditt helt like. Du kan endre ditt passord, men ikke din token.

 

Hva er merchant-ID?

Det er det samme som ditt sekssifrede brukerstedsnummer.

 

Kan jeg trekke et annet beløp enn det en konkret ordre pålyder?

Du kan trekke mindre enn pålydende ved å endre beløpet som skal trekkes. Du kan aldri trekke mer enn autorisert beløp. Dette er beskrevet i brukerveiledningen.

 

Kan jeg kapitalisere/trekke flere ordre i en operasjon?

Ja, du kan endre dine visningsalternativer under menypunktet "Valg/Dine innstillinger”. Dette er beskrevet ytterligere i brukerveiledningen.

 

Hvorfor blinker statusbaren til høyre på skjermen?

Det betyr at du er i markeringsmodus og ikke har fullført behandlingen av markerte transaksjoner.

 

Kan jeg annullere en transaksjon?

Ja du kan annullere en transaksjon/ordre så lenge den ikke er trukket/kapitalisert. Er transaksjonen allerede kapitalisert, kan den ikke annulleres, men må krediteres. Se for øvrig brukerveiledningen.

 

Jeg vil kunne ta imot flere valutaer. Hvordan går jeg frem?

Du må inngå avtale både med kortselskapet og Nets for hver valuta du ønsker å benytte. BankAxess støtter kun NOK. Ta kontakt på telefon 815 00 545 eller e-post til ecommerce-no@nets.eu dersom du ønsker å inngå avtale om valuta.

 

Kan jeg sperre for utenlandske kort?

Netaxept er i utgangspunktet innstilt på å kunne motta kort utstedt i hele verden. I Netaxept Admin velger du selv de landene du ønsker å akseptere kort fra. Dette fungerer kun på Visa og MasterCard. Se for øvrig brukerveiledningen.

 

Kan jeg gebyrlegge kunden for kortbetalinger?

Ja, du kan ta gebyr av kunde for å dekke dine provisjoner til kortinnløser. Netaxept støtter gebyr enten i beløp eller prosent. Det skal alltid finnes et kostnadsfritt alternativ for kunden, som for eksempel BankAxess. Se for øvrig brukerveiledningen.

 

Kan jeg benytte min nettbutikks logo på betalingssidene?

Brukerstedet kan selv laste opp egen logo som vises i den virtuelle terminalen. Logo kan være av filtype jpg, gif og png. Filen må ikke overstige 480x95 piksler. og 100 kb. Dette er ytterligere beskrevet i brukerveiledningen.

 

Kan vi ha flere brukere i Netaxept Admin?

I Plus- og Advanced-pakken kan du ha flere brukere. Ta kontakt på telefon 815 00 545 eller e-post til ecommerce-no@nets.eu for å opprette flere brukere.

 

Hvilke språk er tilgjengelige i Netaxept Admin?

Norsk, engelsk, svensk, finsk, dansk, russisk, tysk.

 

Hvordan endrer jeg språk i Netaxept Admin?

Klikk på flagg i adminklienten for å endre språk.

 

Hvordan får jeg tilgang til å registrere betalinger Callcentre-løsningen?

Logg inn i Netaxept Admin – velg arkfane ”Callcentre”.

 

Kan jeg eksportere transaksjonsinformasjon til Excel?

Ja, velg "Export to Excel"-knappen fra "Avansert søk".

 

Jeg har ikke mottatt oppgjør fra kortinnløser. Har Nets behandlet transaksjonene?

Kontroller at transaksjonene har blitt trukket/kapitalisert i NTS Admin.

Nets sender over transaksjonene til behandling en gang per døgn. Kortinnløserne har andre tider, oftest ett oppgjør per uke. Ta kontakt med kortinnløser for mer informasjon.

 

Jeg vil oppgradere min løsning. Hvordan går jeg frem?

Ta kontakt på telefon 815 00 545 eller e-post ecommerce-no@nets.eu.

 

Hvordan endrer jeg innloggingspassord?

Bruker kan selv endre passord i Netaxept Admin ved å klikke på passord under menypunktet ”Valg/Dine innstillinger”.

 

Hvor lang tid tar det fra kreditering til pengene er tilbake på sluttbrukers konto?

Dette har vi ingen oversikt over, da det er brukerstedets innløser som foretar krediteringen. Dette kan variere fra bank til bank. Nets sender dette samlet til innløser hver natt. Pengene er normalt tilbakeført innen 5-10 virkedager. Kontakt innløser for å få eksakt informasjon.

 

Støtter Netaxept fakturabetaling?

Ja, Netaxept støtter faktura som betalingsmåte i samarbeid med Klarna og Gothia PayByBill. Ta kontakt på tlf 815 00 545 dersom du er interessert i dette.

 

Hvilke nettlesere er godkjent for bruk av Netaxept?

Løsningen er testet med Internet Explorer og Firefox.