Faktura- og avtalespørsmål

Overføring av ditt avtaleforhold til Nets

Jeg har mottatt velkomstbrev fra Nets. Hvorfor overføres mitt avtaleforhold fra banken til Nets?

  • Enkelte banker har valgt å overføre kundeforholdet til Nets, som besitter dybdekompetanse på terminalløsningen. Med denne endringen får du som kunde kun én avtalepart å forholde deg til.
  • Endre eller si opp terminalavtale
  • Hvordan kan jeg gjøre endringer i – eller si opp – min terminalavtale?
  • De fleste endringer i terminalavtalen må gjennomføres skriftlig. Du må benytte endringsskjemaet (last ned her), eller ta kontakt med Nets' kundeservice på tlf. 08989 eller terminal-no@nets.eu for bistand og informasjon. NB! Endringsskjemaet gjelder ikke for oppsigelse av avtale.
  • Dersom du skal sende inn terminalen din til vår servicepartner, ta kontakt med kundeservice på telefon 08989.
  • Dersom du ønsker å si opp din terminalavtale, ta kontakt med oss på telefon 24 17 43 81.

 

Faktura og Autogiro

Hva er Autogiro?

Autogiro er en betalingstjeneste mellom bedrifter, for direkte belastning av betalers konto på forfallsdato. Den som betaler slipper dermed å motta en papirfaktura hver måned og vil kun motta en belastningsoppgave i etterkant av trekket.

Hvordan tar jeg i bruk Autogiro-tjenesten?

For å ta i bruk Autogiro-tjenesten må du sende inn en Autogiro-fullmakt til Nets. Ta kontakt med Nets' kundeservice på tlf. 08989, eller send en e-post til csinvoiceno@nets.eu for å få tilsendt fullmakten. Husk å ha BAX-nummeret ditt tilgjengelig, og oppgi dette ved bestilling av fullmakten.

Kan jeg velge å ikke motta belastningsoppgave på Autogiro?

Nei, av hensyn til virksomheters behov for dokumentasjon ifm. regnskapsførsel, sender vi ut belastningsoppgave til alle kunder.

Jeg får fakturaen sendt til feil adresse. Hvordan kan jeg få endret fakturaadressen?

Fakturaadressen kan du endre ved å sende en e-post til csinvoiceno@nets.eu

Hvordan kan jeg si opp eller endre Autogiro-avtalen?

Du må sende inn ny fullmakt og krysse av for oppsigelse/endring. Vennligst kontakt Nets' kundeservice på tlf. 08989 eller agreementprocessing-no@nets.eu for å få tilsendt en ny fullmakt.

Jeg har sendt inn Autogiro-fullmakt, men får likevel papirfaktura.

Dette skyldes at det normalt er inntil 2 ukers behandlingstid fra du sender inn fullmakten. Vi ber om at du vennligst betaler papirfakturaen du har mottatt.

Jeg har motatt en faktura fra Nets, men har tidligere blitt trukket direkte fra konto. Hvorfor skjer dette?

Nets har dessverre ikke hjemmel for å videreføre bankenes direktetrekk. Vi anbefaler å inngå avtale om trekk via Autogiro. Vennligst kontakt vårt kundesenter på tlf. 08989 for å få tilsendt fullmakt for Autogiro.

 

Varelinjer

Hva betyr varelinjen Programvare?

Dette er standard programvare for Nets-terminaler, som er obligatorisk og kjøpes som et separat vareelement uavhengig om du har kjøpt eller leier terminal.

Hva betyr varelinjen Kundeservice?

Som kunde betaler du for tilgangen til 24/365 teknisk support for terminaler. Tjenesten er obligatorisk.

Hva betyr varelinjen Bytteservice?

  • Bytte av defekt stasjonær terminal innen 4 eller 12 timer fra feilen er meldt til Nets' kundeservice.
  • 4 timers bytteservice: Servicetekniker bytter defekt terminalutstyr hos brukerstedet innen 4 timer fra feil er meldt til Nets' kundeservice, i tidsrommet hverdager 8-21 og lørdager 9-18, begrenset av butikkens åpningstid.  
  • 12 timers bytteservice: Servicetekniker bytter defekt terminalutstyr hos brukerstedet innen 12 timer fra feil er meldt til Nets' kundeservice, i tidsrommet hverdager 8-21 og lørdager 9-18, begrenset av butikkens åpningstid.

Hvorfor blir jeg fakturert for programvarelisens og kundeservice som jeg ikke har bestilt eller betalt for tidligere?

Programvarelisens og kundeservice er Nets-tjenester som tidligere har vært en del av den totale leieprisen fra banken. Nets fakturerer disse varelinjene separat.