Terminalsupport

Hva er:

Avstemming

Avstemming er en funksjon som må foretas på terminalen for at oppgjør skal sendes til bank. Oppgjør må sendes bank for å få penger inn på oppgjørskonto.

Signaturbasert betaling/EOT

Et betalingsalternativ når terminalen ikke har kommunikasjon med bank. Terminalen legger kjøpet i minnet og sender transaksjonen til bank så fort kommunikasjon er online igjen. Kunden må vise legitimasjon, og signere på utskriften. Feilårsak vil fremkomme på utskriften fra terminalen.

X-rapport

Rapporten viser omsetning på terminalen siden forrige Z-total ble skrevet ut. Tallene nullstilles ikke ved utskrift.

Z-rapport

Funksjonen skriver ut omsetningen for denne terminalen, siden forrige Z- rapport ble skrevet ut. Tallene blir nullstilt ved utskrift