Terminalspørsmål for iCT250E

 

Brukerveiledning

Åpne/last ned som PDF >


USB-driver for kasseintegrasjon

Les mer og last ned USB-driver >

Funksjoner


Transaksjonsutskrift

Trykk MENY - OPERATØRMENY – RAPPORTER - TRANSAKSJONSLISTE. Eventuelt kan transaksjonslister bestilles hos din bankforbindelse.


Retur av varekjøp

Kan kun utføres når kjøp er foretatt med kredittkort.

Trykk MENY, KORTTJENESTER, VARERETUR. Følg terminalens anvisninger.


Kopi av siste transaksjon

Trykk MENY, KOPI MENY, SISTE KUNDE.


Kopi av siste avstemming

Trykk MENY, KOPI MENY, SISTE AVSTEM.


Annullering av siste transaksjon

Trykk MENY, KORTTJENESTER, ANNULLERING og følg terminalens anvisninger.


Manuell inntasting

Trykk MENY, KORTTJENESTER. Tast beløp. Når det står "Dra kortet", trykk F4 (tasten lengst til høyre under terminaldisplayet) og følg terminalens anvisninger.


Feilsituasjoner


"Død" terminal

Ta ut og inn strømtilførselen til terminalen, og sjekk om støpselet sitter i strømuttak/veggkontakt/eventuelt PC.


Integrasjonsproblemer

Sjekk om dette gjelder flere kasser. Gjelder det flere, reset kasseserver. Gjelder det én kasse, reset terminalen, deretter kassen. Hvis fortsatt feil, kontakt Nets' kundeservice på tlf. 08989, eller kasseleverandør.


Terminalen henger, ingen av tastene fungerer

Ta ut strømledningen til terminalen. Sjekk at displayet er mørkt. Sett strømledning tilbake. Ved fortsatt feil, ring 08989.


Feilkode 55 - Feil pin-kode

Etter tredje forsøk med feil pin-kode legges det en midlertidig sperre på kortet. Kortholder bør da kontakte sin bank.


Feilkode 90 - Avstemming pågår - prøv igjen

Foreta en avstemming av terminalen. Dersom dette ikke fjerner feilkoden, kontakt Nets kundeservice på tlf. 08989. Ha kjøpmannskortet klart.


Feilkode 87 - Terminalen må avstemmes

Avstem terminalen. Terminalen vil komme med denne feilmeldingen når den ikke er avstemt på en stund. Dette for å sørge for at avstemming foretas, slik at penger godskrives brukerstedets konto.


Jeg får bare signaturbaserte betalinger / reserveløsninger

Reset alt utstyret, sjekk at alle kabler sitter i både på terminal, modem og i støpsel i veggen. Ved fortsatt feil, ring 08989.


Terminalen stoppet å fungere når vi skulle gjøre et kjøp. Er kjøpet OK?

Ta en kopi av siste transaksjon (MENY + tallet 5) for å sjekke om kjøpet er OK.


Bytte av papirrull

Hvis det ikke kommer skrift på papiret, sjekk at rullen sitter riktig vei, eventuelt prøv en annen rull. Sjekk også at deksel er ordentlig på plass. Ved fortsatt feil, ring 08989. 


Annet/bestillinger


Bestilling av rekvisita

Bestill rekvisita (papirruller, stativer mm.) til din terminal i vår webshop.


Bestilling av transaksjonsliste

Ta kontakt med din bankforbindelse, eller skriv den ut direkte fra terminalen.


Spørsmål om kortavtaler, f. eks. Visa og MasterCard

Ønsker du å opprette avtale for bruk av kredittkort, ta kontakt med din bank eller kortselskapet.


Ønske om bytte av terminaltype

Ta kontakt med din bankforbindelse/forhandler.