Services

Pay@Table restaurantløsning

Pay@Table fra Nets er en betalingsløsning som er utviklet sepesielt for restauranter, kafeer og andre serveringssteder. Den mobile betalingsterminalen iWL250B integreres med restaurantkassen via Bluetooth og gjør det mulig å utføre en rekke kassefunksjoner direkte på betalingsterminalen – ved kundens bord.

Ta kontakt med salgsavdelingen på tlf. +47 23 96 67 44 for mer informasjon om Pay@Table restaurantløsning.


Pre-autorisasjon

Pre-autorisasjon benyttes for å reservere et beløp på kundens betalingskort, for å sikre dekning av benyttede tjenester. Tjenesten er derfor velegnet for hoteller, utleieselskaper og andre som har behov for garantert oppgjør.

Pre-autorisasert beløp lagres i bedriftens systemer sammen med en identifikasjon av kunden som er knyttet til kundens betalingskort. "Økende autorisasjon" gjør det mulig å øke det opprinnelige reserverte beløpet, f.eks. hvis en leieperiode forlenges. Når betalingen fullføres, f.eks. ved utsjekk på et hotell eller ved innlevering av en leiebil, trenger ikke det fysiske betalingskortet benyttes. Fullførte transaksjoner er tilgjengelige i Nets' brukerstedsportal.

Pre-autorisasjon er tilgjengelig i Nets' integrerte betalingsterminaler.

Ta kontakt med salgsavdelingen på tlf. +47 23 96 67 44 for mer informasjon om pre-autorisasjon.

Gavekort / Prepaid

Elektroniske gavekort / forhåndsbetalte kort er et godt virkemiddel for å øke omsetningen, mersalg og kundelojalitet. Med elektronisk gavekort fra Nets kan brukersteder tilby sine kunder gavekort i eget design, hvor kunden selv velger beløpet som gavekortet skal lades med. Saldoen på gavekortet kan kunden sjekke på betalingsterminaler via Internett. Betaling med elektronisk gavekort foregår uten bruk av PIN-kode.

Ta kontakt med salgsavdelingen på tlf. +47 23 96 67 44 for mer informasjon om gavekort.


Lojalitets- og informasjonstjenester

Nets leverer en rekke digitale lojallitets- og informasjonstjenester som gjør brukersteder i stand til å øke salget og kundenes lojalitet. Neste generasjons løsningsplattform med digitale transaksjonstjenester (POS og online) er lansert. Plattformen benytter den samme sikre infrastrukturen som andre elektroniske betalinger, og er kjennetegnet av stabilitet, sikkerhet, kapasitet og skalerbarhet.

Ta kontakt med salgsavdelingen på tlf. +47 23 96 67 44 for mer informasjon om våre lojallitets- og informasjonstjenester .